12 maj 2014

Dags att välja

Jag tänker joina in i kören av röster som säger att man ska rösta. Exakt HUR viktigt det är (i förhållande till riksdagsvalet då) hade jag faktiskt inte koll på, men som tur är så har jag en bekant som vet precis. Jag har till och med varit och hälsat på i Bryssel och fått höra mer om vad de egentligen gör på dagarna.
Det här skrev Gustaf på Facebook:

Hej, jag heter Gustaf och jag är eurokrat.

Rättare sagt: jag arbetar som partipolitiskt obunden tjänsteman i Bryssel. Jag går ett par gånger i veckan till den stora rådsbyggnaden och företräder Sverige i några av de många arbetsgrupper där ministrarnas beslut i Rådet förbereds. Det är ett spännande jobb. Alla tänkbara typer av frågor passerar genom den byggnaden, allt från säkerhet i hissar till roamingavgifter, miljöregler eller rymdsamarbete. Nästan vad som helst kan behöva diskuteras i ett EU-perspektiv. 

Samtidigt som diskussionerna sker i Rådet behandlas precis samma frågor inne i Europaparlamentets byggnad, EP, på andra sidan Leopoldparken. I slutändan måste både Rådet och EP komma överens för att en EU-lag ska bli till. Ibland liknas dessa institutioner vid två kamrar i ett parlament. Rådet, där 28 demokratiskt valda regeringar företräder medborgarna land för land och EP, där 766 framröstade ledamöter företräder medborgarna efter partifärg. 

De lagar som stiftas på EU-nivå är förstås precis lika närvarande i vår vardag som de som antas av riksdagen. På en genomsnittlig dagordning för en svensk kommunfullmäktige påverkas omkring 60 procent av frågorna av EU-beslut, enligt Sveriges kommuner och landsting. Ändå verkar många uppleva att EU är något som ligger långt borta, fast det i själva verket är mitt ibland oss hela tiden. Att finländare och nederländare, bulgarer, cyprioter och portugiser, och alla från länderna däremellan dagligen lyckas komma överens om så mycket i EU, det är egentligen ganska häftigt, kanske särskilt för oss som ser det hända. Inte minst är det historiskt unikt. Men det är inte helt enkelt alla gånger, och det krävs välgrundade argument i diskussionerna för att EU ska få till bra gemensamma regler. Därför är det så otroligt viktigt att vi medborgare visar våra prioriteringar genom att lägga vår röst för dem vi tror på, så att vi blir rätt företrädda. 

En röst i riksdagsvalet påverkar visserligen vilken politik Sverige driver i Rådet. Men det är minst lika viktigt att vi väljer in trovärdiga representanter i EP, som ju ska stå för halva beslutet om den EU-lag som din kommun sedan hanterar, och som påverkar din vardag. Ändå har valdeltagandet i tidigare europaval varit mycket lägre än i riksdagsvalen. Lite som om vi bara brydde oss om att välja ena halvan av riksdagen, och hoppades att det skulle lösa sig med den andra.

Efter valet kommer det finnas 751 ledamöter i EP. Av dem är bara 20 från Sverige. Är det inte särskilt viktigt då att dessa 20 är väl valda? Att det är människor som får ett starkt mandat och därigenom vågar ta mycket plats bland de övriga 731? Ett kompetent och ansvarstagande europaparlament är helt nödvändigt för att EU ska fungera väl och för att lagstiftningen ska bli bra. Det bästa vi kan göra för att få det så är att delta i valet, alldeles oavsett vad man anser i de frågor som avgörs inom unionen. 

Jag tycker det är dags att vi höjer valdeltagandet i valet till europaparlamentet. Själv har jag redan röstat. Hoppas också du gör det, och alla du känner.

Själv känner jag som inför varje val; att jag är viktig (risk att jag överdriver min egen viktighet faktiskt) och att jag inte bara har rätt att rösta utan faktiskt en skyldighet. Det är inte alla som kan åtnjuta fördelarna med att leva i en demokrati. Jag har en skyldighet att ta hand om den jag bor i.

Dessutom får man ju chansen att fira! Jag har bokat in "Vi-har-röstat-heja-oss-middag" ute. Hurra!

Inga kommentarer: