03 maj 2010

Kollektiv bakfylla

Dagens ord: spritsvullen
.

Inga kommentarer: