06 april 2009

VCR

"Underhållning på dina villkor". Kampanjen går ut på att man inte längre behöver känna sig bunden att se program på TV just när de sänds, utan kan se dem när det passar. innovativt och anpassat till individen.
När jag var ung hade vi en apparat som vi kallade för video. Om man hade ett s.k. band kunde man spela in det som var på TV och titta på det när det passade. Man behövde alltså inte vara hemma för att se programmet. Jag har bevis på att detta har existerat - har fortfarande kvar flera hundra av dessa s.k. band fulla med inspelat material.

Är det mig det är fel på eller har det utbrutit någon sorts mass-minneslucka som gör att man tror att det är något nytt att spela in program?

Inga kommentarer: