17 februari 2009

Groggar och klumpfiskar

Ang dagens lunchdiskussion:

Grogg lär ha fått sitt namn efter amiral Vernoon med öknamnet Old Grog.Amiralen bar en uniform kallad grogram. 1740 utfärdade han en order om att manskapet skulle ha sin rom utspädd med vatten.
Definitionen av grogg; Med uttrycket "grogg" avses en dryck som blandat sav två komponenter, varav den ena är groggvirke och den andra är en alkoholhaltig dryck. För att vara en grogg krävs det att groggvirket utgör mindre än hälften, volymmässigt, av drycken. Om inte så är fallet kallas drycken en "drink".
Definitionen av groggvirke; med uttrycket "groggvirke" avses den komponentav en grogg som innehåller minst alkohol procentuellt sett.


Och detta är en klumpfisk.

Inga kommentarer: